old woman indoor air quality airmex

KBO-PCOB pleit voor laagdrempeliger testen en ventilatiecheck in verpleeghuizen. Dit om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Wij denken dat het belangrijk is om continue luchtvochtigheid, temperatuur, volatiele deeltjes als CO2 te meten.

Ventilatiecheck

“Daarnaast worden niet alleen binnen scholen maar ook binnen verpleeghuizen vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de ventilatiesystemen als het gaat om verspreiding van aerosolen via zo’n systeem. KBO-PCOB dringt er daarom op aan dat ventilatiesystemen bij verpleeghuizen voor 1 oktober gecheckt worden door uitbreiding van de taken van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Vanderkaa:“In verpleeghuizen verblijven kwetsbare mensen, daar moet de luchtkwaliteit goed zijn. Het mag niet zo zijn dat bewoners gevaar lopen door ondeugdelijke ventilatiesystemen.”” (KBO-PCOB website)

Belang luchtkwaliteit: continue check

Wij denken dat het wenselijk is dat de luchtkwaliteit continue gecheckt wordt. Niet alleen vanwege Covid-19. Ook om te zorgen dat de luchtkwaliteit goed is vanwege de kwetsbaarheid van oudere mensen.  Om zo de verspreiding van andere virussen zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarnaast kan een slecht binnenklimaat leiden tot klachten als niezen, hoofdpijn, duizeligheid. Ook kunnen allergieën en astma worden verergerd. Een oplossing als Airmex meet zowel luchtvochtigheid, temperatuur, volatiele deeltjes als CO2.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *