Posts

Upgraden van verouderde ontwerpen gebaseerd op analoge filters

Analoge filters bestaan al sinds het begin van elektronica, variërend van eenvoudige inductor-capacitor netwerken tot meer geavanceerde actieve filters met op-amps; beproefde legacy filterontwerpen voor een breed scala aan sensormeettoepassingen. Digitale filters die geïntegreerd zijn in de applicatiecode van de microcontroller zijn echter de norm geworden vanwege de prestatie-eisen van moderne IoT (Internet of Things) sensormeettoepassingen. En daarnaast vanwege de lagere productkosten. Maar hoe krijgen we het beste van twee werelden?

Ontwerpers hoeven niet het wiel op opnieuw uit te vinden. Ze kunnen een bestaande analoge filtertransferfunctie nemen en deze transformeren naar digitaal (via een transformatie). Deze kan vervolgens als digitaal filter geïmplementeerd worden in een microcontroller of DSP (digitale signaalprocessor). Transformaties van analoog naar digitaal bestaan al tientallen jaren. De beschikbaarheid van DSP-ontwerphulpmiddelen voor het aanpassen van het “getransformeerde digitale filter” is echter enigszins beperkt, wat het ontwerp- en validatieproces belemmert.

Een 2e orde analoog laagdoorlaatfilter is hieronder afgebeeld. In zijn simpelste vorm zijn er slechts 5 componenten nodig om het filter te bouwen. Dit klinkt eenvoudig, toch?

The pros

Het meest voor de hand liggende voordeel is dat analoge filters een uitstekende resolutie hebben, aangezien er geen rekening hoeft te worden gehouden met het “aantal bits”. Analoge filters hebben goede EMC (elektromagnetische compatibiliteit) eigenschappen, omdat er geen klok genererende ruis is. Er zijn geen effecten van aliasing, wat zeker geldt voor de eenvoudigere op-amps. Deze hebben geen fancy chopping of auto-calibration schakelingen in zich. En analoge ontwerpen kunnen goedkoop zijn, belangrijk wanneer kosten voor een toepassing belangrijk zijn.

Klinkt goed, maar wat is het slechte nieuws?

Analoge filters hebben een aantal belangrijke nadelen die de filterprestaties beïnvloeden. Zoals veroudering van componenten, temperatuurdrift en componenttolerantie. Bovendien vergt een goede prestatie goede analoge ontwerpvaardigheden en een goede PCB (printed circuit board) layout, welke moeilijk te vinden zijn.

Deze nadelen maken digitale filters erg geschikt voor moderne toepassingen die een hoge herhaalbaarheid van karakteristieken vereisen. Een voorbeeld: stel dat u 1000 meetmodules wilt vervaardigen nadat u uw filterontwerp hebt geoptimaliseerd. Met een digitale oplossing kunt u er zeker van zijn dat de prestaties van uw filter in alle modules identiek zijn. Dit is zeker niet het geval bij analoge oplossingen, omdat de tolerantie van de componenten, de veroudering van de componenten en de temperatuurdrift tot gevolg hebben dat het filter van elke module zijn eigen karakteristieken zal hebben. Bovendien blijft de frequentierespons van een analoog filter vast, oftewel een Butterworth-filter zal altijd een Butterworth-filter blijven. Om de frequentierespons te wijzigen, moeten de componenten op de printplaat fysiek worden gewijzigd, wat niet ideaal is!

Digitale filters zijn adaptief en flexibel. We kunnen een filter ontwerpen en implementeren met elke frequentierespons die we willen, het inzetten en dan de filtercoëfficiënten bijwerken zonder iets op de printplaat te veranderen! Het is ook gemakkelijk om digitale filters te ontwerpen met lineaire fase en bij zeer lage bemonsteringsfrequenties – twee dingen die lastig zijn bij analoog.

Laplace naar discrete/digitale transformaties

De drie hier besproken methoden houden in wezen in dat een (analoge) Laplace-overdrachtsfunctie, \(H(s)\) wordt omgezet in een discrete overdrachtsfunctie, \(H(z)\) ), zodat een analoog filter dat reeds in een ontwerp wordt gebruikt, kan worden geïmplementeerd op een microcontroller of DSP.
Een aantal nuttige Laplace-naar-Z-transformaties staan in onderstaande tabel weergegeven:

\(
\begin{array}{ccc}\hline
H(s) &\longleftrightarrow & H(z) \\ \hline
1 &\longleftrightarrow & 1 \\
\frac{\displaystyle1}{\displaystyle s}
&\longleftrightarrow& \frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 1-z^{\scriptstyle -1}}\\
\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle s^{\scriptstyle 2}} &\longleftrightarrow& \frac{\displaystyle
Tz^{\scriptstyle-1}}{\displaystyle (1-z^{\scriptstyle -1})^2}\\
\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle s+a}
&\longleftrightarrow&
\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 1-e^{-aT}z^{-1}}\\
\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle (s+a)^2}
&\longleftrightarrow& \frac{\displaystyle z^{-1}(1-e^{-aT})}{\displaystyle a(1-z^{-1})(1-e^{-aT}z^{-1})}\\\hline
\end{array}
\)
A table of useful Laplace and z-transforms

Bilineaire z-transformatie (BZT)

De bilineaire z-transformatie (BZT) zet eenvoudig een analoge overdrachtsfunctie, \(H(s)\) , om in een discrete overdrachtsfunctie, \(H(z)\) door alle \(s\)-termen te vervangen door het volgende:

\(\displaystyle
s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \label{bzt}\)

Waarbij \(T\) de bemonsteringsperiode van het discrete systeem is. Wanneer echter \(s=j\Omega\) en \(z=e^{jwT}\) in de BZT-vergelijking worden gesubstitueerd en vereenvoudigd, blijkt dat er in feite een niet-lineair verband bestaat tussen de analoge, \(\Omega\) en discrete, \(w\) frequenties. Dit verband wordt hieronder getoond en is het gevolg van de niet-lineariteit van de arctangensfunctie.

\(\displaystyle
\omega=2\tan^{-1}\left(\frac{\Omega T}{2}\right)
\label{bzt_warp_def1}
\)

Bij analyse van de vergelijking blijkt dat de gelijkmatig verdeelde analoge frequenties in het bereik – \(-\infty<\Omega<\infty\) op niet-lineaire wijze worden gecomprimeerd in het frequentiebereik \(-\pi<w<\pi\) n het discrete domein. Deze relatie wordt frequentievervorming genoemd, en kan worden gecompenseerd door de analoge frequenties vooraf te vervormen door:

\(\displaystyle
\Omega_c=\frac{2}{T}\tan\left(\frac{\Omega_d T}{2}\right)
\label{bzt_warp_def2}
\)

waarbij \(\displaystyle\Omega_c\) de gecompenseerde of voorgefilterde analoge frequentie is, en \(\displaystyle\Omega_d\) de gewenste analoge frequentie.

Het ASN FilterScript commando \(\texttt{bilinear}\) kan worden gebruikt om een Laplace overdrachtsfunctie om te zetten in zijn discrete equivalent met behulp van de BZT transformatie. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven.

Impulsinvariante methode

De tweede transformatie wordt immpulsinvariante methode (Impulse Invariant Transform, IIT) genoemd, omdat de polen van de Laplace overdrachtsfunctie worden omgezet in hun discrete equivalenten. Zodat de discrete impulsrespons, \(h(n)\) identiek is aan een regelmatig bemonsterde representatie van de analoge impulsrespons. (Dat wil zeggen: \(h(n)=h(nT)\), waarbij \(T\) de bemonsteringsfrequentie is, en \(t=nT\)). De IIT is een veel omslachtigere omzettingstechniek dan de BZT, omdat de Laplace-overdrachtsfunctie eerst moet worden uitgebreid met partiële breuken voordat de transformatie toe te passen.

De transformatietechniek wordt hieronder gedefinieerd:

\(\displaystyle
\frac{K}{s+a} \quad\longrightarrow\quad
\frac{K}{1-e^{-aT}z^{-1}} \label{iit_def}
\)

Deze methode heeft meerdere beperkingen, aangezien geen transformatie van nullen of afzonderlijke constante termen (na expansie) mogelijk is. En zij moet een hoge bemonsteringsfrequentie hebben om de effecten van spectrale aliasing te ondervangen. De effecten van aliasing hinderen deze methode aanzienlijk. Daarom mag de methode alleen worden gebruikt wanneer de vereiste is dat de impulsrespons van de analoge overdrachtsfunctie overeenkomt, aangezien het resulterende discrete model een ander magnitude- en fasespectrum (frequentierespons) kan hebben dan dat van het oorspronkelijke analoge systeem. Daardaar is de impulseinvariante methode ongeschikt voor het modelleren van hoogdoorlaatfilters, en is zij derhalve beperkt tot het modelleren van laagdoorlaat- of banddoorlaatfilters.

Vanwege de bovengenoemde beperkingen van de IIT-methode wordt deze momenteel niet ondersteund in ASN Filterscript.

De matched-z transformatie

Een andere techniek van het analoog naar discreet modelleren is de matched-z transformatie. Zoals de naam al aangeeft, zet de transformatie de polen en nullen van de analoge overdrachtsfunctie direct om in polen en nullen in het z-vlak. De transformatie wordt hieronder beschreven, waarbij \(T\) de bemonsteringsfrequentie is.

\(\displaystyle
\frac{\prod\limits_{k=1}^q(s+b_k)}{\prod\limits_{k=1}^p(s+a_k)}
\quad\longrightarrow\quad
\frac{\prod\limits_{k=1}^q(1-e^{-b_kT}z^{-1})}{\prod\limits_{k=1}^p(1-e^{-a_kT}z^{-1})}
\label{matchedz_def}
\)

Uit analyse van de transformatievergelijking blijkt dat de getransformeerde polen in het z-vlak identiek zullen zijn aan de polen verkregen met de impulsinvariante methode. Merk echter op dat de posities van de nullen verschillend zullen zijn, omdat de impulsinvariante methode ze niet kan transformeren.

Het ASN Filterscript commando \(\texttt{mztrans}\) is beschikbaar voor deze methode.

Een gedetailleerd voorbeeld

Om het gemak van het transformeren van analoge filters in hun discrete/digitale equivalenten met behulp van de analoog naar discrete transformaties aan te tonen, volgt nu een voorbeeld van modellering met de BZT voor een analoog 2e orde laagdoorlaatfilter.

Een veralgemeend 2e orde analoog laagdoorlaatfilter wordt gegeven door:

\(\displaystyle
H(s)=\frac{w_c^2}{s^2+2\zeta w_c s + w_c^2}
\)

waarbij \(w_c=2\pi f_c\) de afsnijfrequentie is en \(\zeta\) de demping van het filter bepaalt, waarbij \(\zeta=1/\sqrt{2}\) kritisch gedempt wordt genoemd of gelijk aan to -3dB bij \(w_c\). Veel analoge ingenieurs kiezen ervoor om voor hun ontwerpen een kwaliteitsfactor, \(Q =  \displaystyle\frac{1}{2\zeta}\) of piekfactor te specificeren. Als we\(Q\) in \(H(s)\) invoegen, verkrijgen we:

\(\displaystyle
H(s)=\frac{w_c^2}{s^2+ \displaystyle{\frac{w_c}{Q}s} + w_c^2}
\)

Bij analyse van \(H(s)\) blijkt dat \(Q=1/\sqrt{2} = 0.707\) ook een kritisch gedempte respons oplevert. Verschillende waarden van \(Q\) worden hieronder weergegeven. Zoals te zien is dat als \(Q>1/\sqrt{2}\) piekvorming optreedt.

Prototype magnitudespectrum van het 2e orde laagdoorlaatfilter voor verschillende waarden van Q:
Merk op dat wanneer \(Q>1/\sqrt{2}\) piekvorming optreedt.

Voordat de BZT in ASN FilterScript wordt toegepast, moet de analoge overdrachtsfunctie in een analoog filterobject worden gespecificeerd. De volgende code maakt een analoog filterobject voor het hier beschouwde 2e orde laagdoorlaat-prototype:

Main()

wc=2*pi*fc;
Nb={0,0,wc^2};
Na={1,wc/Q,wc^2};

Ha=analogtf(Nb,Na,1,"symbolic"); // make analog filter object

Het \(\texttt{symbolic}\) keyword genereert een symbolische weergave van de overdrachtsfunctie in het commandovenster. Voor een bemonsteringsfrequentie van \(f_s=500Hz\) en \(f_c=30Hz\) en \(Q=0.707\) verkrijgen we:

ASN FilterScript analoog commando

Toepassing van de BZT via het bilineair \(\texttt{bilinear}\) commando zonder prewarping,

 Hd=bilinear(Ha,0,"symbolic"); 

De volledige frequentierespons van het getransformeerde digitale filter staat hieronder, waarbij te zien is dat bij \(30Hz\) de magnitude \(-3dB\) is en de fase \( -90^{\circ}\), zoals verwacht. Merk ook op hoe de magnitude roll-off van het filter wordt beïnvloed door het dubbele nulpaar bij Nyquist (zie de z-vlak grafiek hieronder), wat leidt tot verschillen met zijn analoge neef. Pole-zero chart 2nd order LPF

2nd order LPF
De pool-nul posities kunnen worden getweaked binnen ASN Filterscript of via de ASN Filter Designer’s interactieve pool-nul z-vlak plot editor door alleen de muis te gebruiken!

Implementatie

De volledige code voor het omzetten van een veralgemeend 2e orde analoog laagdoorlaatfilter prototype in zijn digitale equivalent met behulp van de BZT via ASN FilterScript staat hieronder weergegeven:


ClearH1; // clear primary filter from cascade
interface Q = {0.1,10,0.02,0.707};
interface fc = {10,200,10,40};

Main()

wc=2*pi*fc;
Nb={0,0,wc^2};
Na={1,wc/Q,wc^2};

Ha=analogtf(Nb,Na,1,"symbolic"); // make analog filter object
Hd=bilinear(Ha,0,"symbolic"); // transform Ha via BZT into digital object, Hd

Num=getnum(Hd);
Den=getden(Hd);
Gain=getgain(Hd);

Download demo

Licenties

DSP voor ingenieurs: de ASN Filter Designer is de ideale tool om de sensordata snel te analyseren en te filteren. Maak een algoritme binnen enkele uren in plaats van dagen. Wanneer u met sensorgegevens werkt, herkent u deze uitdagingen waarschijnlijk:

 • Mijn sensordatasignalen zijn te zwak om zelfs maar een analyse te maken. Daarom heb ik versterking van de signalen nodig
 • Waar ik een vlakke lijn zou verwachten, zien de gegevens eruit als een puinhoop door interferentie en andere vervuiling. Ik moet de gegevens eerst opschonen voordat ik ze analyseer.
Sensor data: wanted components, desired signals (DC components), and unwanted components (50HZ sine powerline interference, white noise). Filter sensor data DSP

Waarschijnlijk heb je tot nu toe dagen of zelfs weken gewerkt aan signaalanalyse en filtering. Het ontwikkelingstraject is over het algemeen langzaam en zeer pijnlijk. Denk maar eens aan het aantal uren dat je had kunnen besparen als je een ontwerptool had gehad die alle algoritmische details voor jou beheerde. ASN Filter Designer is een standaardoplossing voor de industrie die wordt gebruikt door duizenden professionele ontwikkelaars die wereldwijd aan iot-projecten werken.

Onze nauwe samenwerking met Arm en ST zorgt ervoor dat alle ontworpen filters 100% compatibel zijn met alle Arm Cortex-M processoren, zoals de populaire STM32-familie van ST.

Uitdagingen voor ingenieurs

 • 90% van IoT smart sensors zijn gebaseerd op Arm Cortex-M processor technologie
 • Sensor signal processing is moeilijk
 • Sensoren hebben moeite met interferentie en allerlei ongewenste componenten
 • Hoe ontwerp ik een filter dat voldoet aan mijn requirements?
 • Hoe kan ik mijn ontworpen filter controleren op testdata?
 • Voor betere product performance is schone sensor data nodig
 • Tijdrovend proces om een filter op een embedded processor te implementeren
 • Tijd is geld!

Ontwerpers verzanden vaak met traditionele tooling. Deze vereist meestal een iteratieve, trial and error aanpak of deskundige kennis. Met deze aanpak gaat kostbare tijd verloren. ASN Filter Designer helpt u met een interactieve ontwerpmethode. Hierbij voert de tool automatisch de technische specificaties in op basis van eisen die de gebruiker grafisch heeft ingevoerd.

Snelle ontwikkeling van het DSP-algoritme

 • Volledig gevalideerd filterontwerp: geschikt voor toepassing in DSP, Arm microcontroller, FPGA, ASIC of PC-toepassing
 • Automatische gedetailleerde ontwerpdocumentatie: de Filter Designer helpt je met documenatie, waardoor je de peer review kunt versnellen en projectrisico’s verlaagt
 • Eenvoudige overdracht: projectdossier, documentatie en testresultaten bieden een gemakkelijk manier voor overdracht aan collega’s of andere teams
 • Gemakkelijk in te passen in nieuwe scenario’s: het ontwerp kan eenvoudig worden aangepast aan andere eisen en scenario’s, zoals 60Hz interferentieonderdrukking op de voedingslijn, in plaats van de Europese 50Hz.

ASN Filter Designer: de snelle en intuitieve filter designer

De ASN Filter Designer is het ideale hulpmiddel om sensorgegevens snel te analyseren en filteren. Indien nodig kun je jouw gegevens eenvoudig naar tools als Matlab en Python exporteren voor verdere analyse. Daarom is het ideaal voor ingenieurs die een krachtige tool voor signaalanalyse nodig hebben en een datafilter voor hun IOT-toepassing moeten maken. Zeker als je af en toe een datafilter moet maken. Vergeleken met andere tools creeer je een algoritme binnen enkele uren in plaats van dagen.

Exporteer jouw algoritmes naar Matlab, Python of een Arm microcontroller

Je kunt veel tijd besparen doordat je met ASN Filter Designer algoritmes eenvoudig kunt implementeren in Matlab, Python of direct op een Arm-microcontroller omdat de Filter Designer automatisch code generateert.

Onmiddelijke verlichting

Denk eens aan het aantal uren dat je had kunnen besparen als je een ontwerptool had gehad die alle algoritmische details voor je beheerde.

ASN Filter Designer is een standaardoplossing in de sector die wordt gebruikt door duizenden professionele ontwikkelaars die wereldwijd aan ivd-projecten werken. Onze nauwe samenwerking met Arm en ST zorgt ervoor dat alle filters 100% compatibel zijn met alle Arm Cortex-M processoren.

Hoeveel pijnverzachting kun je voor 145 Euro kopen?

Omdat veel technici onze ASN Filterontwerper voor korte tijd nodig hebben, is een licentie van 145 euro voor slechts 3 maanden mogelijk!

Vraag jezelf maar af: is 145 Euro een eerlijke prijs om te betalen voor onmiddellijke pijnverlichting en resultaat? Wij denken van wel. Bovendien hebben we een licentie voor 1 jaar en zelfs een eeuwigdurende licentie. Download de demo om het zelf te zien of neem contact met ons op voor meer informatie

 

 

Download demo

Prijzen en licenties